Monika Borowik

was born in 1977 in Bydgoszcz. She graduate state secondary school of arts also in her home town Bydgoszcz. After her secondary school she studied on KPSW pedagogics direction with social preventive maintenance resocialization. For over twenty years she is filling with professional painting. She is also doing artistic mural painting.Monika Borowik in artistic possessions is holding numerous prizes from drawing, paintings and sculptures: First Aword – Regional Pottery Competition. First distinction – IV National Sculptural. Competition Drawings of African masks - Calendar “For Cameroon”, Exhibition of paintings at the Hotel Bohema in Bydgoszcz 2014. In her works tell about women mainly and there abstract acts.

Monika Borowik urodziła się w 1977 roku w Bydgoszczy. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych o profilu Wystawiennictwo w Bydgoszczy. Studiowała na KPSW Pedagogikę, kierunek Resocjalizacja z Profilaktyką Społeczną.Profesjonalnym malarstwem zajmuje się od 20 lat. Współpracuje z architektami wnętrz. Zajmuje się również artystycznym malarstwem ściennym. W dorobku artystycznym posiada liczne wygrane konkursy z rysunku, malarstwa i rzeźby, m.in.: I wyróżnienie – IV Ogólnopolski Konkurs Rzeźbiarski, I miejsce – Regionalny Konkurs Garncarski. Rysunki masek afrykańskich – kalendarz „Dla Kamerunu”, Wystawa malarstwa w Hotelu Bohema w Bydgoszczy 2014 r. W swoich pracach opowiada głównie o kobietach, są to akty abstrakcyjne.